5 m贸n m峄眂 kh么 x脿o th啤m ngon kh贸 c瓢峄g

5 m贸n m峄眂 kh么 x脿o th啤m ngon kh贸 c瓢峄g 膽瓢峄 b脿i vi岷縯 chia s岷 d瓢峄沬 膽芒y b岷 膽茫 th峄 ch瓢a? V峄沬 c么ng th峄ヽ ch岷 bi岷縩 膽啤n gi岷, nguy锚n li峄噓 d峄 chu岷﹏ b峄, c谩c m贸n ngon b峄 d瓢峄g t峄 m峄眂 kh么 ch岷痗 ch岷痭 s岷 chinh ph峄 kh岷﹗ v峄 c峄 nh峄痭g th脿nh vi锚n trong gia 膽矛nh b岷. C霉ng v脿o b岷縫 膽峄 chu岷﹏ b峄 nh峄痭g m贸n ngon ch岷 bi岷縩 t峄 m峄眂 kh么 x脿o cho b峄痑 c啤m ng脿y cu峄慽 tu岷 h岷 d岷玭 nh茅!

M峄眂 kh么 x脿o聽chua ng峄峵

M峄眂 kh么 ng芒m cho n峄 r峄搃 膽em th谩i th脿nh t峄玭g mi岷縩g c贸 k铆ch th瓢峄沜 kho岷g 2 膽峄憈 ng贸n tay, cho gia v峄 g峄搈 m岷痬, 膽瓢峄漬g, gi岷, t瓢啤ng 峄泃 chua ng峄峵 v脿o tr峄檔 膽峄乽 膽峄 mi岷縩g m峄眂 ng岷 gia v峄 膽峄乽.聽Khi n脿o 膬n b岷痗 ch岷 膽峄 d岷 膬n v脿o x脿o t峄廼 l锚n cho th啤m, 膽峄 m峄眂 v脿o x脿o ch铆n r峄搃 膽峄 ra 膽末a 膬n n贸ng.

Kh么 m峄眂 x脿o chua ng峄峵 v么 c霉ng 膽啤n gi岷 nh瓢ng 膽em l岷 m峄檛 m贸n ngon h岷 d岷玭, hao c啤m. Ch岷痗 ch岷痭 c谩c th脿nh vi锚n trong gia 膽矛nh b岷 s岷 m锚 t铆t m贸n 膬n n脿y!

M峄眂 kh么 x脿o chua ng峄峵 - M贸n 膬n 膽啤n gi岷, c岷 nh脿 c霉ng m锚
M峄眂 kh么 x脿o chua ng峄峵 – M贸n 膬n 膽啤n gi岷, c岷 nh脿 c霉ng m锚

Tham kh岷:

M峄眂 kh么 x脿o b岷痯 c岷

M峄眂 kh么 ng芒m n瓢峄沜 kho岷g 10-15 ph煤t cho m峄乵 r峄搃 膽em th谩i ch峄, gi貌 l峄 th谩i ch峄, b岷痯 c岷 th谩i ch峄, n岷縰 th铆ch th矛 m峄檛 铆t tr峄﹏g tr谩ng th谩i ch峄 lu么n.聽

X脿o ri锚ng kh么 m峄眂 v脿 b岷痯 c岷. X脿o b岷痯 c岷 nhi峄乽 d岷 v脿 th岷璽 to l峄璦. Sau khi b岷痯 c岷 ch铆n 膽峄乽 th矛 tr峄檔 chung m峄眂 kh么 v脿 b岷痯 c岷 v峄沬 nhau.聽

C谩c b瓢峄沜 th峄眂 hi峄噉 r岷 膽啤n gi岷, ngay c岷 khi b岷 kh么ng c贸 nhi峄乽 th峄漣 gian n岷 n瓢峄沶g c农ng d峄 d脿ng th峄眂 hi峄噉 膽瓢峄. Kh么 m峄眂 x脿o b岷痯 c岷 膬n c霉ng c啤m n贸ng s岷 v么 c霉ng 膽瓢a c啤m, c霉ng th峄 xem nh茅!聽

M峄眂 kh么 x脿o b岷痯 c岷 t铆m h岷 d岷玭
M峄眂 kh么 x脿o b岷痯 c岷 t铆m h岷 d岷玭

M峄眂 kh么 x脿o d峄゛

M峄眂 kh么 ng芒m n瓢峄沜 cho m峄乵 v脿 膽em th谩i ch峄 t峄玭g s峄 nh峄.

D峄゛ (th啤m) g峄峵 v峄, th谩i mi岷縩g 膽峄 x脿o.

C脿 chua th谩i mi岷縩g cau, h脿nh l谩, m霉i t脿u th谩i nh峄. Sau 膽贸 cho h脿nh kh么 v脿o ch岷 d岷 n贸ng phi th啤m, r峄搃 cho m峄眂 v脿o x脿o v峄沬 ng峄峮 l峄璦 to, 膽岷縩 khi m峄眂 gi貌n th矛 cho ra 膽末a.

D峄゛ 膽瓢a v脿o x脿o, khi d峄゛ g岷 ch铆n聽th矛 cho c脿 chua, n锚m gia v峄 v脿o 膽峄搉g th峄漣 tr峄檔 m峄眂 v脿o lu么n. B岷 n锚n th瓢峄焠g th峄ヽ m贸n 膬n n脿y khi c貌n n贸ng 膽峄 膽岷 b岷 膽峄 ngon gi貌n th啤m c峄 m峄眂.

M贸n m峄眂 kh么 x脿o th啤m chua ng峄峵 mang h瓢啤ng v峄 chua v峄玜 ph岷 c峄 th啤m c霉ng c脿 chua k岷縯 h峄 v峄沬 膽峄 ng峄峵 t峄 nhi锚n c峄 m峄眂 s岷 v么 c霉ng k铆ch th铆ch v峄 gi谩c.
M贸n m峄眂 kh么 x脿o th啤m d峄゛ v么 c霉ng k铆ch th铆ch v峄 gi谩c

Xem th锚m:

M峄眂 kh么 x脿o rau c芒u

Kh么 m峄眂 n瓢峄沶g ng芒m n瓢峄沜 th谩i ch峄, rau c芒u ng芒m r峄璦 s岷h r峄搃 tr岷 qua n瓢峄沜 s么i, mi岷縩 dong r峄璦 s岷h tr岷 qua n瓢峄沜 s么i. Sau 膽贸 phi h脿nh cho th啤m, cho m峄眂 v脿o x脿o 膽岷縩 khi m峄眂 h啤i s膬n l岷 cho ra 膽末a 膽峄 ri锚ng.

Cho rau c芒u v脿o x脿o r峄搃 n锚m n岷縨 gia v峄 h啤i nh岷, sau 膽贸 cho mi岷縩 v脿o x脿o c霉ng,聽膽岷 膽峄乽 tay 膽峄 mi岷縩 kh么ng b峄 d铆nh 峄 ch岷聽v脿 cu峄慽 c霉ng cho m峄眂 v脿o, cho rau th啤m l锚n tr锚n. Khi g岷 膬n r岷痗 铆t h岷 ti锚u l锚n tr锚n. M峄檛 m贸n ngon th啤m h岷 d岷玭 c贸 th峄 膬n c霉ng c啤m r岷 ngon.

M峄眂 kh么 x脿o rau c芒u k岷縯 h峄 ho脿n h岷 v峄沬 mi岷縩
M峄眂 kh么 x脿o rau c芒u k岷縯 h峄 ho脿n h岷 v峄沬 mi岷縩

M峄眂 kh么 x脿o聽su h脿o

Ng芒m m峄眂 kh么 trong n瓢峄沜 cho m峄乵 ra, b岷 c贸 th峄 cho th锚m ch煤t r瓢峄 tr岷痭g v脿 g峄玭g. 膼峄搉g th峄漣 su h脿o聽th谩i ch峄.聽

M峄眂 kh么 膽茫 ng芒m m峄乵 膽em th谩i ch峄, sau 膽贸 x脿o s膬n r峄搃 cho su h脿o th谩i ch峄 v脿o x脿o c霉ng, cho th锚m gia v峄 v脿o n锚m n岷縨 cho v峄玜 kh岷﹗ v峄 th矛 t岷痶 b岷縫.

M峄眂 kh么 x脿o su h脿o m峄乵 th啤m, ng峄峵 v峄
M峄眂 kh么 x脿o su h脿o m峄乵 th啤m, ng峄峵 v峄

5 m贸n m峄眂 kh么 x脿o h岷 d岷玭 l岷 v么 c霉ng 膽啤n gi岷 ch岷痗 ch岷痭 s岷 kh么ng l脿m kh贸 膽瓢峄 c谩i ch峄 em n峄檌 tr峄. Thay 膽峄昳 th峄眂 膽啤n m峄梚 ng脿y 膽峄 chi锚u 膽茫i c谩c th脿nh vi锚n trong gia 膽矛nh b岷眓g c谩c m贸n m峄眂 kh么 x脿o th啤m ngon n脿y b岷 nh茅! Ch煤c c谩c b岷 th脿nh c么ng!

膼峄 膽岷穞 mua 膽瓢峄 m峄眂 kh么 ngon, 膽岷 b岷, nh岷 膽峄媙h b岷 膽峄玭g qu锚n 膽峄媋 ch峄 c峄 c峄璦 h脿ng 膼岷穋 s岷 B谩 Ki岷縩. C峄璦 h脿ng 膼岷穋 s岷 B谩 Ki岷縩 chuy锚n cung c岷 s岷 ph岷﹎ M峄眂 kh么 C么 T么 ch岷 l瓢峄g v峄沬 gi谩 th脿nh ph岷 ch膬ng. Kh么ng c岷 m岷 qu谩 nhi峄乽 th峄漣 gian cho vi峄嘽 膽i l岷, ch峄 c岷 nh岷 m谩y l锚n v脿 g峄峣 膽岷縩 c峄璦 h脿ng, M峄眂 kh么 C么 T么 s岷 膽瓢峄 giao 膽岷縩 t岷璶 nh脿 cho b岷.

M峄眂 kh么 C么 T么 th瓢啤ng hi峄噓 B谩 Ki岷縩 ch岷 l瓢峄g cho c谩c m贸n 膬n v峄 m峄眂 kh么 lu么n h岷 d岷玭, 膽岷 b岷
M峄眂 kh么 C么 T么 th瓢啤ng hi峄噓 B谩 Ki岷縩 ch岷 l瓢峄g cho c谩c m贸n 膬n v峄 m峄眂 kh么 lu么n h岷 d岷玭, 膽岷 b岷
膼岷 v脿 th芒n m峄眂 v岷玭 d铆nh ch岷穞 v峄沬 nhau
膼岷 v脿 th芒n m峄眂 v岷玭 d铆nh ch岷穞 v峄沬 nhau
M峄眂 膽瓢峄 膽贸ng g贸i, h煤t ch芒n kh么ng v脿 b岷 qu岷 trong m么i tr瓢峄漬g 膽岷 chu岷﹏
M峄眂 膽瓢峄 膽贸ng g贸i, h煤t ch芒n kh么ng v脿 b岷 qu岷 trong m么i tr瓢峄漬g 膽岷 chu岷﹏

Li锚n h峄 膽岷穞 mua:

C脭NG TY TNHH TH漂茽NG M岷營 膼岷禖 S岷 VI峄員 NAM

膼峄媋 ch峄: S峄 1, L么 4E, 膼瓢峄漬g Trung Y锚n 10B, Ph瓢峄漬g Y锚n H貌a, C岷 Gi岷, H脿 N峄檌

膼i峄噉 tho岷:聽0962.08.3232 鈥 024.66.82.3737

4.4/5 - (13 b矛nh ch峄峮)

Chia s岷 b脿i vi岷縯