Hotline/Zalo: 0962.08.3232 * 0915.08.5151 * 024.66.82.3737

Sản phẩm

Sản phẩm Mực khô Bá Kiến

 • Mực khô Bá Kiến loại 1

  Mực khô Bá Kiến loại 1

  Chủng loại: 8-10 con/kg

  Giá: 1.050.000đ

 • Mực khô Bá Kiến loại 2

  Mực khô Bá Kiến loại 2

  Chủng loại: 12-15 con/kg

  Giá: 1.000.000đ

 • Mực khô Bá Kiến loại 3

  Mực khô Bá Kiến

  Chủng loại: 20 con/kg

  Giá: 900.000đ

 • Mực khô Bá Kiến loại 4

  Mực khô Bá Kiến

  Chủng loại: 50-60 con/kg

  Giá: 580.000đ

Sản phẩm khác

 • Cá chỉ vàng

  Cá chỉ vàng

  Giá: 230.000đ/kg

 • Cá bò khô

  Cá bò khô

  Giá: 250.000đ/kg

 • Tôm khô

  Tôm khô

  Giá: 640.000đ/kg

 • Mực một nắng

  Mực một nắng

  Giá: 350.000đ/kg

 • Chả mực Bá Kiến

  Chả mực Bá Kiến

  Giá: 470.000đ/kg

 • Chả mực Bá Kiến

  Chả mực Bá Kiến

  Giá: 410.000đ/kg

 • Chả cá thu

  Chả cá thu

  Giá: 320.000đ/kg

 • Cá thu một nắng

  Cá thu một nắng

  Giá: 270.000đ/kg

.
.
.
.