Sản phẩm

Sản phẩm Mực khô Bá Kiến

 • Mực khô Bá Kiến loại 1

  Mực khô Bá Kiến loại 1

  Chủng loại: 8-10 con/kg

  Giá: 1.150.000đ

 • Mực khô Bá Kiến loại 2

  Mực khô Bá Kiến loại 2

  Chủng loại: 12-15 con/kg

  Giá: 1.100.000đ

 • Mực khô Bá Kiến loại 3

  Mực khô Bá Kiến

  Chủng loại: 20 con/kg

  Giá: 1.000.000đ

Sản phẩm khác

 • Cá chỉ vàng

  Cá chỉ vàng

  Giá: 230.000đ/kg

 • Cá bò khô

  Cá bò khô

  Giá: 240.000đ/kg

 • Tôm khô

  Tôm khô

  Giá: 680.000đ/kg

 • Mực một nắng

  Mực một nắng

  Giá: 300.000đ/kg

 • Chả mực Bá Kiến

  Chả mực Bá Kiến

  Giá: 490.000đ/kg

 • Chả mực Bá Kiến

  Chả mực Bá Kiến

  Giá: 450.000đ/kg

 • Chả cá thu

  Chả cá thu

  Giá: 320.000đ/kg

 • Cá thu một nắng

  Cá thu một nắng

  Giá: 250.000đ/kg