Chuyên mục: Mực khô

Mực khô Cô Tô loại 1.

Việt Nam có đường bờ biển dài trên 3000km nên tài nguyên hải sản phải nói là vô cùng phong phú, và mang giá trị kinh tế không hề nhỏ cho nước ta, và mực đóng vai trò là một loại hải sản hàng đầu đóng góp một phần lợi nhuận không hề nhỏ.  Có…