Điện thoại mua hàng: 024.66.82.3737 - Hotline: 0962.08.3232 * 0915.08.5151

Sản phẩm

 • Mực khô Bá Kiến loại 1Mực khô Bá Kiến Loại 1

  Chủng loại: 8-10 con/kg

  Giá: 1.000.000đ

  Giá KM: 850.000đ

 • Mực khô Bá Kiến loại 2Mực khô Bá Kiến Loại 2

  Chủng loại: 12-15 con/kg

  Giá: 900.000đ

  Giá KM: 820.000đ

 • Mực khô Bá Kiến loại 3Mực khô Bá Kiến Loại 3

  Chủng loại: 20 con/kg

  Giá: 850.000đ

  Giá KM: 770.000đ

 • Mực khô Bá Kiến loại 4Mực khô Bá Kiến

  Chủng loại: 30-35 con/kg

  Giá: 800.000đ

  Giá KM: 750.000đ

 • Mực khô Bá Kiến loại 3Mực khô Bá Kiến

  Chủng loại: 40-45 con/kg

  Giá: 700.000đ

  Giá KM: 620.000đ

 • Mực một nắngMực một nắng

  Giá: 600.000đ/kg

  Giá KM: 330.000đ/kg – 450.000đ/kg

 • Cá chỉ vàngCá chỉ vàng

  Giá: 250.000đ/kg

  Giá KM: 220.000đ/kg

 • Cá bò khôCá bò khô

  Giá: 250.000đ/kg

  Giá KM: 230.000đ/kg

 • Tôm khôTôm khô

  Giá: 650.000đ/kg

  Giá KM: 580.000đ/kg

Sản phẩm
1.1 (22.76%) 29 votes

Call Now